Psychoterapia stacjonarnie/online

Zapraszam osoby, które:

 • chcą  poszerzyć swoją świadomość odnośnie schematów, które rządzą ich życiem
 • doświadczają problemów w relacjach,
 • znalazły się w trudnych sytuacjach i potrzebują wsparcia,
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych,
 • nie czują satysfakcji z jakości swojego życia,
 • nie radzą sobie z sytuacjami stresowymi,
 • doświadczają niskiego poczucia własnej wartości,
 • mają uczucie utknięcia w jakiejś sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia, aby ruszyć dalej.

Warto wiedzieć:

 • Pierwsze spotkania (3-5) są spotkaniami konsultacyjnymi. Jest to czas na podjęcie decyzji czy jest nam po drodze i czy  podejmujemy decyzję o dalszej pracy terapeutycznej. Jest to również moment kiedy ustalamy zasady naszej współpracy.
 • W terapii liczy się systematyczność, dlatego sesje odbywają się co tydzień o ustalonej godzinie danego dnia.
 • Możemy spotykać się w gabinecie lub online, istnieje również możliwość 
 • Spotkania trwają 50 min.
 • Koszt sesji 180 zł.

Psychoterapia gestalt:

Gestalt jest jednym z nurtów w psychoterapii. Jest metodą humanistyczno – doświadczeniową powstałą w drugiej połowie XX wieku. 

 • Podstawowym założeniem współczesnej terapii Gestalt jest to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy oraz możliwość korzystnego funkcjonowania w świecie, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego.

 • Cierpienie psychiczne powstaje wówczas, gdy określone potrzeby, emocje i pragnienia pozostają poza obszarem świadomości jednostki.
 • Celem psychoterapii Gestalt nie jest wywołanie określonych postaw czy zachowań, ale umożliwienie dokonywania przez Klienta świadomych i autonomicznych wyborów, w oparciu o jego rzeczywiste potrzeby. Ich odkrycie jest tym, do czego zmierzać powinien proces terapeutyczny dziejący się na sesjach będących wyjątkowym rodzajem spotkania.
 • Czynnikiem leczącym w psychoterapii Gestalt, mającym ogromne znaczenie dla zmiany w funkcjonowaniu Klienta, jest kontakt z terapeutą – niepowtarzalna, budowana w czasie relacja, oparta na zaufaniu.

 • W myśl założeń terapii Gestalt jest budowanie świadomości siebie oraz tego co zaburza jednostce kontakt ze światem, będąc tym samym źródłem jej cierpienia.
Scroll to Top